Oferta podstawowa

  • Szkolenia indywidualne i zespołów sprzedażowych
  • Coaching i mentoring
  • Tworzenie systemów jakości dla firm szkoleniowych
  • Zewnętrzne zapewnianie jakości dla instytyctucji certyfikujących kwalifikacje
  • Tłumaczenia
  • Consulting dla biznesu i sektora edukacyjnego
  • Specjalistyczne kursy językowe
  • Usługi rekrutacyjne dla instytucji edukacyjnych i firm handlowych
  • Wsparcie dla turystyki
abolut-1